ZAMILOVANÝ VELVYSLANEC
HŘBITOVNÍ AKTOVKY

Aktuality

Divadlo Bakov

Od 1. 4. 2002 existuje náš divadelní spolek jako samostatné občanské sdružení   a  to  pod  názvem  Divadelní  sdružení  Tyl, které má od Města Bakov nad Jizerou v pronájmu prostory Sálu Radnice. I  když  jsme  v  roce  2003  oslavili  130 let trvání ochotnického spolku v Bakově, věkový průměr našich členů  je daleko nižší, naše  sdružení  čítá  kolem   80 osob, aktivně se zapojuje do samotné divadelní činnosti asi  třicet  členů.  Mnozí  z  nás  svou rodinné ochotnické činností pokračují v tradici a setkávají se na divadelních prknech se svými rodiči či sourozenci. Hrajeme nejen v Bakově, ale často se svými inscenacemi zajíždíme i do sousedního Mnichova Hradiště, Kláštera nad Jizerou, účastnili  jsme  se  s  úspěchem  už  dvakrát  festivalu  „Bechyňské  Perlení“,  hráli  jsme  v  Sušici,  v  roce  2000 na festivalu v Libochovicích  kde  jsme  s  inscenací hry od  G.